Kan jouw syndicus de algemene vergadering nog laten doorgaan in "Coronatijd"? naar nieuws overzicht

21 Oktober 2020

Sinds de verstrengde coronamaatregelen van afgelopen vrijdag door het Overlegcomité en het in voege treden van de tijdelijke horecasluiting ontvingen we talloze vragen van bezorgde mede-eigenaars. Hun voornaamste bekommernis is of AV’s nog kunnen plaatsvinden en met hoeveel deelnemers. Vanuit de sector werd het Kabinet van Justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) gecontacteerd om snel duidelijkheid te bekomen. We herhaalden daarbij ook de drie punten vanuit de sector om een structurele oplossing te bereiken. 

We herhalen dat het nieuwe Ministerieel Besluit van 18 oktober ll. een maximum hanteert van 40 personen (zie art. 17, §3) die aanwezig mogen zijn op een professionele activiteit, zijnde een AV. Door middel van een protocol goedgekeurd door de minister kan van dit maximum afgeweken worden. De vraag of de SF323-sectorgids als zo’n protocol kan beschouwd worden ligt nu voor bij de minister. Tot nader order moeten we het MB strikt lezen. Dat betekent dat op heden AV's waarop meer dan 40 personen aanwezig  zijn, niet toegelaten zijn.

Het is te zeggen: VME’s met meer dan 40 mede-eigenaars kunnen op zich een AV houden, maar de aanwezigheid op de AV is beperkt tot 40 aanwezigen (incl. syndicus), waarbij – om het aantal aanwezigen te beperken – zoals steeds gewerkt kan worden met volmachten.

Delen op

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons