PARKMANAGEMENT KMO

Parkmanagement als oplossing voor een duurzaam KMO-bedrijventerrein

Wat zijn de taken van een parkmanager?

De parkmanager heeft diverse functies. Allen dragen ze bij tot de kwalitatieve beleving van werknemers, bezoekers en eigenaars van het KMO-bedrijventerrein.

1. Preventie en sensibilisering: voorkomen van incidenten en proactief het park en haar infrastructuur monitoren.
2. Technisch beheer: permanentie, eerstelijnshulp en calamiteitenbeheer.
3. Financieel coördinator: optimaliseren van hersteloffertes, groepsaankopen, voeren van de gezamenlijke boekhouding als syndicus van de mede-eigenaars van het park.

Wat is het verschil tussen een gewone beheerder en een parkmanager?

De traditionele beheerder of syndicus doet wat wettelijk noodzakelijk is. Je kan zijn rol vergelijken met de syndicus in een residentieel project.
Hij roept de jaarlijkse algemene vergadering bij elkaar, notuleert de opmerkingen van mede-eigenaars en voert deze acties uit binnen zijn mandaat.

De parkmanager kan je eerder vergelijken met de syndicus 2.0! Naast zijn wettelijke taken gaat hij proactief aan de slag en creëert hij/zij meerwaarde.
Naast zijn actieve betrokkenheid als SPOC voor de ondernemers/ bedrijfeigenaars / KMO-eigenaars gaat hij actief op zoek naar groepsaankopen, besparingen, optimalisaties in leverancierscontracten, een betere dienstverlening.

De parkmanager zorgt ervoor dat de bedrijven gestructureerd met mekaar kunnen overleggen over thema's en opportuniteiten die henzelf en/of het hele bedrijventerrein aangaan. De parkmanager werkt ook in opdracht van de KMO's / bedrijfsleiders aan de verdere verduurzaming van het terrein en verleent op vraag van de bedrijven aanvullende diensten.

Vaak wordt er ook gebruikt gemaakt van een VZW structuur waarbij bedrijven een platform krijgen om met elkaar in overleg te gaan. Niet alleen over praktische topics zoals het beheer en onderhoud van het domein, het groenbeheer, de parkings, de publieke instrastructuur, de aanknooppunten voor fiets-en bus of bewegwijzering. Maar ook als creatief platform voor nieuwe en extra diensten die ten goede kunnen komen van alle deelnemende leden van het park.
Voorbeelden van enkele bijkomende diensten; créche, supermarkt, strijkdienst, sportinfrastructuur, glasvezelinvesteringen, ...

 

 

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons